Gå direkt till innehållet

Ylva Johansson

KOMMISSIONÄR (2019–2024)

Ylva Johansson
Inrikes frågor

E-post: cab-johansson-contactatec [dot] europa [dot] eu (cab-johansson-contact[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Adress: Rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bryssel, Belgien

Presskontakt

Mina ansvarsområden

Inre säkerhet

 • Utforma en ny EU-strategi för inre säkerhet
 • Lägga fram åtgärder för att förebygga, lagföra och ingripa mot terrorism, bland annat en kraftfull tillämpning av lagstiftningen.
 • Fördjupa samarbetet inom brottsbekämpningen och särskilt fokusera på Europols mandat.
 • Säkerställa genomförandet av lagstiftningen om interoperabilitet mellan EU:s informationssystem och förbättra samarbetet över gränserna mellan brottsbekämpande myndigheter i olika länder. 
 • Driva EU:s internetforum vidare för att samla internetplattformar och myndigheter i kampen mot hatpropaganda och terrorisminnehåll på nätet.

En nystart för migration

 • Utforma en ny migrations- och asylpakt, stärka de yttre gränserna, reformera reglerna för asyl, återtagande och återvändande, främja integrationen samt säkra konkreta lagliga vägar till EU genom att vidarebosätta personer som behöver internationellt skydd och erbjuda jobbmöjligheter för kvalificerade arbetstagare.
 • Utforma en mer hållbar, tillförlitlig och permanent strategi för sök- och räddningsinsatser.  
 • Trappa upp kampen mot människohandlare och människosmugglare för att slå hål på deras affärsmodeller.
 • Förverkliga en förstärkt europeisk gräns- och kustbevakningsbyrå som ska bidra till starka yttre gränser.
 • Garantera ett fullt fungerande Schengenområde med fri rörlighet, se till att Schengenreglerna följs och utreda hur vi kan förbättra dem och bana väg för nya medlemmar.

Uppdragsbeskrivning

1 DECEMBER 2019
Kommissionsordförande Ursula von der Leyens uppdragsbeskrivning till Ylva Johansson

Europaparlamentets utfrågningar

1 DECEMBER 2019
Ylva Johansson's answers to the European Parliament quesionnaire

Team

Ylva Johanssons kansli bistår henne i det dagliga arbetet.

Mina medarbetare   

Foton och videoklipp

Kalender

 • I fokus
Commissioner Johansson gives a keynote address at the launch event, ‘EU Knowledge Hub: Radicalisation Prevention 2.0’
 • Brussels, Belgium
 • I fokus
Commissioner Johansson delivers a keynote speech at the meeting of the ‘EU Network of Coordinators, National Rapporteurs and Equivalent Mechanisms on trafficking in human beings’
 • Brussels, Belgium

Öppenhet och insyn

Som ett led i kommissionens engagemang för större öppenhet publicerar kommissionärerna och kanslipersonalen information om sina möten med organisationer och enskilda.

Alla kommissionärer publicerar en intresseförklaring enligt uppförandekoden för kommissionens ledamöter.

En undertecknad, autentisk version finns längst ner på den här sidan.

I enlighet med kraven i uppförandekoden finns också en maskinläsbar version av samtliga kommissionärers intresseförklaringar.

Intresseförklaringarna uppfyller kraven i artikel 3 och mallen i bilaga 1 till den nya uppförandekoden för kommissionens ledamöter.

Biografi

 1. 2019–
  EU-kommissionär för inrikes frågor
 2. 2014–2019
  Arbetsmarknads- och etableringsminister, Sverige
 3. 2010–2014
  Riksdagsledamot – vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet
 4. 2006–2010
  Riksdagsledamot – vice ordförande i socialutskottet
 5. 2004–2006
  Vård- och äldreomsorgsminister
 6. 2000–2004
  Vice vd och vd för Att Veta AB
 7. 1998–1999
  Senior rådgivare, Telia Business Innovation
 8. 1994–1998
  Skolminister
1 DECEMBER 2019
Biografi Ylva Johansson

 

Intresseförklaring

29 JANUARI 2024
Declaration of interests - Ylva Johansson

Blogg