Direct naar de inhoud

Frans Timmermans

UITVOEREND VICE-PRESIDENT (2019-2023)

Frans Timmermans
De Europese Green Deal

E-mail: frans-timmermans-contactatec [dot] europa [dot] eu (frans-timmermans-contact[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Adres: Wetstraat 200, 1049 Brussel, België

Perscontact

Taken

 • De activiteiten van de Commissie aansturen met betrekking tot de Europese Green Deal en de doelstelling om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden.
 • De klimaatdoelstelling van de EU verwezenlijken om de emissies tegen 2030 met ten minste 55% terug te dringen, en ervoor zorgen dat alle economische sectoren bijdragen aan de inspanningen.
 • Internationale klimaatonderhandelingen voeren namens de Europese Unie.
 • De werkzaamheden in het kader van het Fonds voor een rechtvaardige transitie coördineren, zodat ondersteuning wordt geboden aan EU-regio’s die de grootste inspanning moeten leveren op de weg naar klimaatneutraliteit.
 • Toezicht houden op de uitvoering van de biodiversiteitsstrategie om de biodiversiteitscrisis aan te pakken, onder meer door in de hele EU natuur te beschermen en te herstellen, het gebruik van chemische pesticiden terug te dringen en 3 miljard bomen te planten.
 • De activiteiten voor een toekomst zonder verontreiniging coördineren, wat lucht- water-, geluids- en chemische vervuiling omvat.
 • Toezicht houden op de uitvoering van de “van boer tot bord”-strategie voor duurzame voedselsystemen, die betrekking heeft op elke stap van productie tot consumptie, om de druk van onze voedselsystemen op het klimaat en het milieu te verminderen en in te spelen op de groeiende vraag van consumenten naar duurzaam voedsel.
 • Vooruitgang boeken op het gebied van de circulaire economie, onder meer door te zorgen voor minder onnodige verpakkingen en meer hergebruik, en verplicht te stellen dat alle producten op de EU-markt duurzaam, herstelbaar en recyclebaar zijn en zoveel mogelijk uit gerecyclede materialen worden vervaardigd.
 • Europeanen die actie ondernemen voor het klimaat en het milieu samenbrengen via het Europees klimaatpact.

Opdrachtbrief

1 DECEMBER 2019
Taakomschrijving voor Frans Timmermans door voorzitter von der Leyen
Nederlands
(593.39 KB - PDF)
Downloaden

Hoorzittingen in het Europees Parlement

1 DECEMBER 2019
Frans Timmermans' answers to the European Parliament questionnaire
English
(365.18 KB - PDF)
Downloaden

 

Mediagalerij

Calendar

Transparantie

Aangezien de Commissie zich verplicht heeft tot transparantie publiceren commissarissen en hun kabinetsleden informatie over hun bijeenkomsten met vertegenwoordigers van organisaties of individuele belangenvertegenwoordigers.

Op grond van de gedragscode voor leden van de Commissie publiceert elke commissaris een belangenverklaring.

De ondertekende, authentieke versie vindt u onderaan deze pagina.

Er bestaat ook een machinaal leesbare versie van alle verklaringen. Ook dat is een vereiste van de gedragscode.

De belangenverklaringen voldoen aan de eisen van artikel 3 en bijlage I van de nieuwe gedragscode voor leden van de Commissie.

Biografie

 1. 2019 - 2023
  Uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Europese Green Deal
 2. 2014-2019
  Eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, bevoegd voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid, Handvest van de grondrechten
 3. 2012-2014
  Minister van Buitenlandse Zaken, Nederland
 4. 2010-2012
  Lid van het Nederlandse parlement, Partij van de Arbeid
 5. 2007-2010
  Minister van Buitenlandse Zaken, Nederland
 6. 1998-2007
  Lid van het Nederlandse parlement, Partij van de Arbeid
 7. 1995-1998
  Adviseur en particulier secretaris van Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden van de OVSE Max van der Stoel
 8. 1994-1995
  Medewerker van EU-commissaris Hans van den Broek
1 DECEMBER 2019
Biografie van Frans Timmermans
Nederlands
(359.8 KB - PDF)
Downloaden

Belangenverklaring

18 JANUARI 2023
Declaration of interests - Frans Timmermans
English
(562.99 KB - PDF)
Downloaden