Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μαργαρίτης Σχοινάς

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (2019-2024)

Margaritis Schinas
Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας

E-mail: cab-schinas-contactatec [dot] europa [dot] eu (cab-schinas-contact[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Διεύθυνση: Rue de la Loi / Wetstraat 200, B-1049 Brussels, Βέλγιο

Υπεύθυνος/-η Τύπου

Αρμοδιότητες

 • Συντονισμός των εργασιών της Επιτροπής για ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο.
 • Διασφάλιση της συνοχής της εξωτερικής και της εσωτερικής διάστασης της μετανάστευσης.
 • Ανάπτυξη διαύλων νόμιμης μετανάστευσης, με σκοπό την ένταξη στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.
 • Συντονισμός των εργασιών της Επιτροπής για την ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασφάλειας.
 • Διασφάλιση της συνοχής της εξωτερικής και της εσωτερικής διάστασης της ασφάλειας.
 • Συντονισμός των εργασιών της Επιτροπής για την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης, εντοπισμού και αντιμετώπισης υβριδικών απειλών.
 • Συντονισμός του θεματολογίου δεξιοτήτων και του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης για μια πιο προσιτή και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, την ενθάρρυνση της διά βίου μάθησης, την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τη διασυνοριακή μάθηση.
 • Συντονισμός εργασιών με αντικείμενο την ένταξη και την οικοδόμηση μιας πραγματικής Ένωσης ισότητας και διαφορετικότητας.
 • Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και το DiscoverEU.
 • Ανάληψη ηγετικού ρόλου στον διάλογο της Επιτροπής με τις εκκλησίες και τις θρησκευτικές οργανώσεις ή κοινότητες και με φιλοσοφικές και μη-ομολογιακές οργανώσεις.
 • Ανάληψη ηγετικού ρόλου στον αγώνα της Επιτροπής κατά του αντισημιτισμού.

 

Επιστολή ανάθεσης καθηκόντων

1 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Επιστολή ανάθεσης καθηκόντων της προέδρου φον ντερ Λάιεν προς τον Μαργαρίτη Σχοινά

Ακροάσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Margaritis Schinas' answers to the European Parliament questionnaire

Ομάδα

Η ομάδα συνεργατών του κ. Μαργαρίτη Σχοινά τον βοηθά στο καθημερινό του έργο.

Η ομάδα μου

Συλλογή πολυμέσων

Ημερολόγιο

Vice-President Schinas delivers a keynote speech at the meeting of the COSAC chairpersons of the EU MED
 • Agios Nikolaos, Greece
Vice-President Schinas meets with students of the diplomatic academy
 • Athens, Greece

Διαφάνεια

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαφάνεια, οι επίτροποι και τα μέλη του ιδιαίτερου γραφείου τους δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις που πραγματοποιούν με οργανώσεις ή αυτοαπασχολούμενα άτομα.

Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της Επιτροπής, κάθε επίτροπος δημοσιεύει δήλωση συμφερόντων.

Η υπογεγραμμένη έκδοση του πρωτοτύπου της δήλωσης δημοσιεύεται στο τέλος αυτής της σελίδας.

Επιπλέον, όλες οι δηλώσεις δημοσιεύονται σε μηχαναγνώσιμη μορφή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα δεοντολογίας.

Οι δηλώσεις συμφερόντων πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 και του παραρτήματος Ι του νέου κώδικα δεοντολογίας για τους επιτρόπους.

Βιογραφικό

 1. 2019-σήμερα
  Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας
 2. 2015-2019
  Αναπληρωτής γενικός διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (ΓΔ COMM), Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 3. 2014-2019
  Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 4. 2013-2014
  Διευθυντής του γραφείου Αθηνών — Επικεφαλής Επιχειρήσεων Ελλάδας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 5. 2010-2013
  Αναπληρωτής προϊστάμενος του Σώματος Συμβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής (BEPA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 6. 2007-2009
  Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 7. 2004-2007
  Διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του επιτρόπου Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών κ. Μάρκου Κυπριανού
 8. 1999-2004
  Αναπληρωτής διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου της αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Λογιόλα ντε Παλάθιο, επιτρόπου Μεταφορών, Ενέργειας και Σχέσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 9. 1993-1994
  Μέλος του ιδιαίτερου γραφείου του επιτρόπου κ. Ματούτες και του επιτρόπου κ. Ορέχα (διαδοχικά)
 10. 1993-1994
  Μέλος του ιδιαίτερου γραφείου του επιτρόπου Ματούτες και του επιτρόπου Ορέχα (διαδοχικά)
1 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2019
Μαργαρίτης Σχοινάς

 

Δήλωση συμφερόντων

6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2024
Declaration of interests - Margaritis Schinas