Направо към основното съдържание

Илиана Иванова

КОМИСАР (2023—2024 г.)  

Iliana Ivanova
Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж

Адрес: Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Brussels, Belgium

Лица за контакти с медиите

Отговорности

 • Осигуряване на ефективно изпълнение на програмата „Хоризонт Европа“.
 • Осигуряване на достатъчно инвестиционни потоци за революционни научни изследвания и авангардни иновации, включително в рамките на Европейския съвет по иновациите.
 • Продължаване на изграждането на истинско европейско научноизследователско пространство в сътрудничество с държавите членки.
 • Осигуряване на съгласуваност между научните изследвания, политиките и икономическите приоритети.
 • Изпълнение на програмата „Еразъм+“.
 • Ръководене на работата на Комисията по реализирането на европейско пространство за образование до 2025 г.
 • Насърчаване на високите постижения и създаването на контакти между европейските университети и пълно прилагане на инициативата „Европейски университети“.
 • Изпълнение на плана за действие в областта на цифровото образование и повишаване на осведомеността от ранна възраст относно дезинформацията и други онлайн заплахи
 • Максимално използване на потенциала на програмите за обмен с цел насърчаване на международното сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и иновациите.
 • Осигуряване на пълното изпълнение на новата европейска програма за култура, укрепване на ангажимента на Европа за опазване и защита на културното наследство.
 • Насърчаване на творческия сектор като катализатор за новаторство, работни места и растеж и максимално използване на потенциала на амбициозната програма „Творческа Европа“.
 • Насърчаване на спорта като средство за приобщаване и благополучие и доразвиване на инициативата на ЕС за спортни награди под мотото #BeInclusive и Европейската седмица на спорта.
 • Насърчаване на културното сътрудничество като част от партньорствата на Съюза с държави по света.

Писмо за определяне на ресора

4 ЮЛИ 2023 Г.
President von der Leyen's mission letter to Iliana Ivanova

Team

Iliana Ivanova's team supports her in her daily work

My team

Аудио-визуални материали

Календар

Прозрачност

Като част от ангажимента на Комисията за прозрачност комисарите и членовете на техните кабинети публикуват информация за своите срещи с организации или самостоятелно заети лица.

В съответствие с Кодекса за поведение на членовете на Европейската комисия всеки комисар публикува декларация за интереси.

В долната част на тази страница ще бъде публикувана подписана, автентична версия.

Публикува се и машинно четима версия на всички декларации. Това се прави в съответствие с изискванията на кодекса за поведение.

Декларациите за интереси трябва да отговарят на изискванията, посочени в член 3 и в приложение 1 към новия Кодекс за поведение на членовете на Комисията.

Биография

 1. 2023 г. — до днес
  Европейски комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта
 2. 2013―2023 г.
  Член на Европейската сметна палата
 3. 2009―2012 г.
  Член на Европейския парламент
 4. 2007―2009 г.
  Член на Столичния общински съвет
 5. 2004―2006 г.
  Инвестиционен и бизнес анализатор в различни финансови и банкови институции в САЩ
 6. 1999―2002 г.
  Координатор по международни финансови институции в Министерството на земеделието и храните
1 СЕПТЕМВРИ 2023 Г.
Iliana Ivanova's biography