Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
The Members of the von der Leyen Commission
Σώμα των επιτρόπων (2019-2024)

Η πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή απαρτίζεται από το Σώμα των επιτρόπων από 27 χώρες της ΕΕ. Από κοινού, τα 27 μέλη του Σώματος των επιτρόπων αποτελούν την πολιτική ηγεσία της Επιτροπής κατά τη διάρκεια 5ετούς θητείας. Ο/Η πρόεδρος τους αναθέτει την αρμοδιότητα για συγκεκριμένους τομείς πολιτικής.

Ο/Η πρόεδρος

Επίτροποι

Maroš Šefčovič
  • ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Διοργανικές Σχέσεις και Διερεύνηση Προοπτικών

Nicolas Schmit
  • ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

Απασχόληση και Κοινωνικά Δικαιώματα

Didier Reynders
  • ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ (Άδεια άνευ αποδοχών από τις 15 Απριλίου 2024)

Δικαιοσύνη

Mairead McGuinness
  • ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και Ένωση Κεφαλαιαγορών

Iliana Ivanova
  • ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

Καινοτομία, Έρευνα, Πολιτισμός, Εκπαίδευση και Νεολαία

Ομάδες επιτρόπων

Πρώην επίτροποι

Έγγραφα

9 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2024
Poster of the Commissioners
15 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2024
Allocation of portfolios and supporting services