Направо към основното съдържание
The Members of the von der Leyen Commission
Колегиум (2019—2024 г.)

Политическото ръководство на Европейската комисия

Комисията се състои от колегиум на членовете на Комисията от 27-те държави от ЕС. Заедно 27-те членове на колегиума са политическото ръководство на Комисията, което има 5-годишен мандат. Те отговарят за конкретни области на политиката, възложени им от председателя на Комисията.

Председател

Комисари

Maroš Šefčovič
  • ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Европейски зелен пакт
Междуинституционални отношения и перспективи

Mairead McGuinness
  • КОМИСАР

Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

Iliana Ivanova
  • КОМИСАР

Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж

Групи на членовете на Комисията

Бивши комисари

Frans Timmermans
  • ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ (2019-2023 г.)

Европейски зелен пакт

Mariya Gabriel
  • КОМИСАР (2019—2023 г.)

Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж

Документи

9 ЯНУАРИ 2024 Г.
Poster of the Commissioners
15 AПРИЛ 2024 Г.
Allocation of portfolios and supporting services